Det gamla Göteborg är den webbsajt som har överlägset mest artiklar, information och länkar om det Svenska Ostindiska Kompaniet.

Betydligt mer än sajter som Ostindiska Kompaniet där i stort sett inget postats på flera år, Grilliana (som dock har ett annat syfte än att berätta om Ostindiska Kompaniet),

Det finns dock ett antal sajter där originalmaterial finns utlagt. Det är dock i allmänhet bara digitaliserat i form av bilder som det gjorts pdf-filer av. Mycket lite är ocr-lästa så att det blivit lättillgänglig digital text på det sätt om Projekt Runeberg ger tillgång till gamla texter.

En sådan sajt finns på Göteborgs Universitet och den innehåller journaler, skeppsrullor, dagböcker, räkenskapsböcker och en massa annat. Sökfunktionen är dock rätt usel och det går inte att hitta namn som faktiskt finns i deras databas med hjälp av den (exempelvis Gustaf Henrik Virgin som inte går att hitta genom att söka på Virgin eller Wirgin), dessutom har ingen gått igenom namnen, för flera personer finns som flera poster och välkända historiska personer i Göteborg står som okända. Ett exempel på det senare är Niclas Björnberg.

En annan sajt är Nordiska Museets sajt om Ostindiska Kompaniet som innefattar bevarade handlingar från kompaniets faktori i Kanton och från Jean Abraham Grills affärsverksamhet och arbete för Ostindiska Kompaniet. Dessutom material om Frimurarordens verksamhet i Kanton, Göteborg och ombord.

Kungliga bibliotekets hemsida finns ett fåtal dokument digitaliserade.

Uppsala Universitet länkar för sin del till dokument som finns på Göteborgs Universitets och KB:s sajter.

De arkiv som finns i den verkliga världen är:

Göteborgs stadsmuseum:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, ämnesordnade handlingar och liggare

Göteborgs universitetsbibliotek
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, ca 1700-1817, 16 vol.

Sjöfartsmuseet:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, liggare och skeppsjournaler

KALMAR

Kalmar stadsbibliotek:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, skeppet Adolf Fredrik, dagböcker

STOCKHOLM

Kungl. biblioteket:
Dagböcker och skeppsjournaler från resor med det svenska ostindiska kompaniet från den första och andra oktrojen (1731-1746 och 1746-1766) samt från åren 1799-1801.

Kungliga Vetenskapsakademien:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, skeppsdagböcker

Nordiska museet:
Godegårdsarkivet, Ostindiska kompaniet, 21 vol.

Riksarkivet:
Enskilda arkiv i kommerskollegiets arkiv, Ostindiska kompaniet, försäljningsböcker 1733-1759, 21 vol.
Handel och sjöfart, Ostindiska kompanierna 1600-talet t. o. m. 1800-talet ,(vol. 52-56).

UPPSALA

Uppsala universitetsbibliotek:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, journaler och liggare

Det gamla Göteborg är i slutändan dock Sveriges och därmed också världens största webbsajt med lättillgänglig och sökbar information om Svenska Ostindiska Kompaniet även om det material och de artiklar bygger på originalmaterial som finns på andra håll, däribland i ett flertal publicerade böcker om Svenska Ostindiska Kompaniet. Det finns artiklar om en mängd skepp med information om vad som hände skeppen före och efter Kompani-tiden, artiklar om de flesta kaptener, superkargörer, direktörer, en del fältskärer, skeppspräster och styrmän.

Läs mer:

Skriftliga källor (ett urval):

Sven T. Kjellberg, Svenska Ostindiska Compagnierna, 1974
Historiska Museet, Ostindiefararen Göteborg, häfte 1992
Tore Frängsmyr, Ostindiska Kompaniet, 1976
Ivan Lind, Göteborgs Handel och Sjöfart 1637-1920, 1923
Carl. A Tiselius, Göteborg under kontinentaltiden 1808-1810, 1935
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
G. Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923
Eskil Olán, Ostindiska Compagniets Saga, 1920
H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs äldre historia, 1919
C.R.A. Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923
Gudrun Nyberg, Clas Alströmer, 2011
Birgit Lunelund, Petter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet, 1940
Robert Hermansson, Det stora svenska äventyret, 2003
Ostindiska kompaniet – affärer och föremål, 2000
Per Forsberg, Ostindiska kompaniet, några studier, 2015
Martin Åberg, Svenska handelskapitalism, – ett dynamiskt element i frihetstidens samhälle?, 1988
Christian Konincx, The first and second charters of the Swedish East India Company 1731-66, 1980
Hanna Hodacs & Leos Müller, European market for tea and the Swedish East India Company, c. 1730-1760,
Leos Müller, Svenska Ostindiska kompaniet — Sveriges framgångsrikaste företag i tesmuggling, 2008
Per Forsberg, Lars Melchior, Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014
S Bertil Olsson, Swenska Ost-Indiska Compagniets Fältskärer, 2012
David Dickson, Jan Parmentier, Jane H. Ohlmeyer, Irish and Scottish Mercantile Networks in Europe and Overseas in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 2007
Angela McCarthy, A Global Clan: Scottish Migrant Networks and Identity since the Eighteenth Century, 2006
Felicia Gottmann,Hanna Hodacs,Chris Nierstrasz, Goods from the East, 1600-1800: Trading Eurasia, 2015
Hanna Hodacs, Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in the Eighteenth-Century Europe, 2016