Danska Ostindiska kompaniet var två olika kompanier, först ett äldre med namn Ostindisk Kompagni. Detta bolag gick inte så bra och 1729 upphörde det slutligen efter att flera gånger ha ställt in sin verksamhet. 1730 skapades ett nytt bolag, delvis med kapital från de personer som stått bakom Oostendekompaniet. Det danska kompaniet som fick namnet Asiatisk Kompagni var alltså ett slags systerbolag till Svenska Ostindiska Kompaniet. Asiatisk Kompagni blev betydligt framgångsrikare än sin föregångare. Främst på grund av handel med te på samma sätt som det svenska bolaget.

Från 1732 hade Asiatisk Kompagni monopol på handeln med Indien och Ostasien. Kompaniet fick ansvaret för skötseln av kolonin Tranquebar. Dessutom upprättades Frederiksnagore (Serampore) i Bengalen och Calicut samt Collage (Kolachal, Colachel) på Malabarkusten. Monopolet skulle vara bolagets i 40 år. Monopolet när det gällde handel med Indien upphörde 1772 medan monopolet med handel på Kina varade tills bolaget upplöstes 1844. 1777 övertog danska staten skötseln av de indiska kolonierna.

Några av direktörerna i Asiatisk Kompagni.

1730-1739: Gregorius Klauman
1736-1746: Michael Fabritius
1739-1752: Olfert Fas Fischer
1745-1754: Peter van Hurk
1750-1771: Adam Gottlob Moltke, præsident
1770-1775: John Brown
????-???? : de Coninck
1772-1775: Niels Ryberg
1772-1784: Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel (son till Michael Fabritius)
1773-1775: Peder Hoppe
17??-1777: Georg Elphinston
1779-1784: Niels Ryberg (igen)
1779-1785: John Brown (igen)
1783-1792: Erich Erichsen
1792-1811: Carsten Anker, 1. direktør
1812-1819: Christian Klingberg, justitsdirektør
1819-1843: Friederich Christian Schäffer, justitsdirektør
1837-1843: William Frederik Duntzfelt, handelskyndig direktør

Det danska kompaniets mest framgångrika period inträffade lite senare än det svenska bolagets mest framgångsrika period. Mellan 1772 och 1792 blomstrade det danska kompaniet och det var handeln med Kina och med te som var den mest lönsamma verksamheten. Framförallt var handeln lönsam åren 1778-83 under det US-amerikanska frihetskriget. 1784 tog emellertid Storbritannien bor de extrema skatterna på te och tesmugglingen som det danska bolaget levde på upphörde omedelbart att vara lönsam. Det danska kompaniet gjorde också stora förtjänster under den franska revolutionen, vilket det svenska kompaniet inte gjorde.

Guvernörer i Tranquebar under Asiatisk Kompagnis tid

Diderich Mühlenport (1730-1733)
Poul Krisk Panck (1733-1741)
Ivar Bonsack (1741-1744)
Hans Ernst Bonsack (1744-1754)
Hans Georg Krog (1754-1759)
Christian Frederik Høyer (1759-1760)
Herman Jacob Forck (1760-1761)
Hermann Abbestée (1761-1775)
David Brown (1775-1779)

I samband med Napoleonkrigen beslagtog britterna större delen av Danmarks flotta och blockerade de viktiga handelsstäderna i de danska hertigdömena Slesvig och Holstein, exempelvis Altona. Precis som all annan dansk sjöfart drabbades Asiatisk Kompagni hårt och kompaniets lönsamma dagar var slutgiltigt över år 1807. Sista fartyget skickades ut 1833 och kompaniet upplöstes 1844.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,