Det här en sajt som fungerar som ett komplement till sajten Det gamla Göteborg, den största historiesajten om Göteborg. Ingen annan sajt har lika mycket information om Svenska Ostindiska Kompaniet och Göteborg.

Svenska Ostindiska Kompaniet var ett av många liknande kompanier som fanns i mänger av länder i Europa. I Sverige var det Ostindiska Kompaniet det enda med stor framgång. Andra kompanier som fanns var Västindiska Kompaniet, Levantiska Kompaniet och Grönlandskompaniet (två stycken).

Andra länder som hade Ostindiska kompanier var Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Österrike-Ungern (flera olika varav några bara rena försök) och Preussen. Det nederländska var det äldsta och det brittiska blev det största.